Moxa therapie

Moxa therapie

Ongeveer 3,5% van de baby’s die geboren worden, ligt vlak voor de bevalling in een stuit. Soms probeert de gynaecoloog de baby in de buik te draaien. Voor de aanstaande moeder kan dit vervelend zijn.

80% van de vrouwen die zwanger zijn van een baby in stuitligging, bevalt uiteindelijk met een keizersnede. De meesten vinden dat jammer: ze willen graag een natuurlijke bevalling meemaken. Daarom maken steeds meer vrouwen gebruik van een behandelmethode die moxa therapie heet. Moxa therapie is geheel pijnloos. En het allerbelangrijkste is: uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat door moxa therapie de kans dat het kind spontaan draait, vergroot wordt van 50% naar 75%.

Moxa therapie is een eenvoudige en veilige manier om het draaien te ondersteunen en kan uitgevoerd worden vanaf de 33e-34e week van de zwangerschap. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Moxa therapie kan ook worden toegepast in andere situaties waar er sprake is van een minder optimale positie. In dat geval kan de therapie ook nog in een later stadium van de zwangerschap worden toegepast.

moxa therapie zwangerschap

Vragen?

Heeft u vragen over de behandeling? Neem gerust contact op.

Wat is moxa therapie?

Moxa is samengeperst bijvoetskruid (artemesia vulgaris). Dit kruid wordt in de Chinese Geneeskunde in losse vorm gebruikt, hetgeen op de acupunctuurnaald wordt gezet, of in de vorm van moxasticks. Tijdens de behandeling wordt het kruid verwarmd, wat een intensive warmtestraling geeft. Bij de behandeling van stuitligging wordt het punt Zhi Yin gestimuleerd d.m.v. de warmtestraling van de moxastick. Zhi Yin is het laatste punt op de blaasmeridiaan, gelokaliseerd aan de buitenkant van de kleine teen. Elk punt wordt dagelijks 15-20 minuten verwarmd, dit 10-14 dagen lang.

De werking van de moxa kan op twee manieren worden verklaard. Gezien vanuit het perspectief van de reguliere geneeskunde is er sprake van een verbeterde doorbloeding en toename van de activiteit van het spierweefsel in de baarmoeder. Hierdoor wordt de bewegelijkheid van de baby gestimuleerd waardoor de kans op draaien toe gaat nemen. Vanuit de Chinese Geneeskunde gezien is er sprake van een tekort aan Yang energie die de baarmoeder beïnvloed. Naarmate de bevalling dichterbij komt is er steeds meer Yang energie nodig voor de baby om te draaien en uiteindelijk voor de intensieve activiteit van de bevalling. De Yang energie wordt gestimuleerd door het punt ZhiYin te verwarmen met de moxa.

In een normale situatie begint de baby te draaien in de 34e tot de 36e week. Omdat 50% van de baby’s spontaan draait voor de 36e week wordt vaak afgewacht. Onderzoek heeft aangetoond dat de effectiviteit van de behandeling het grootst is in week 33-34. Naarmate we dichter bij de 36e week komen neemt de kans op draaien af. In enkele gevallen, vaak als het een tweede zwangerschap betreft, draait de baby nog na de 36e week. In dat geval nog wel de moeite waard om in de weken 35-36 te moxeren.

Wetenschappelijk onderzoek In de JAMA, Journal of the American Medical Association van 1998, is een onderzoek gepubliceerd waarin het effect van moxabehandeling werd gemeten bij het draaien van de foetus.

In het onderzoek werden 260 vrouwen in de 33e week van hun zwangerschap onderzocht op het effect van de therapie op de foetus in stuitligging. 130 vrouwen kregen een behandeling met moxatherapie en 130 vrouwen niet. Het resultaat was dat na een behandelperiode van 2 weken 98 kinderen (74,8%) in de goede positie gedraaid waren. Van de groep die geen therapie ondergingen waren 62 kinderen (47,7%) naar de goede positie gedraaid. Daarnaast is er in dit onderzoek een toename gemeten in foetale beweeglijkheid. Tijdens de therapie waren de kindjes beweeglijker dan de kindjes in de groep van wie de moeder geen therapie ondergingen. De wetenschap verondersteld dan ook dat een van de factoren die meespelen in het draaien van het kind, de toename in beweeglijkheid is.