Telefoon nummer

06 10173704

E-mail

info@inbalanstotaal.nl

Openings tijden

Alleen op afspraak

previous arrow
next arrow
Slider

De massages in mijn praktijk worden gegeven in een sfeervolle, warme ruimte en tijdens de massage is er op de achtergrond rustige muziek. Er wordt altijd water aangeboden na de behandeling. 

Mijn praktijkruimte heb ik met liefde en aandacht ingericht. In mijn praktijk staan klantgerichtheid, hygiëne en respect op de eerste plaats. De praktijkruimte heeft altijd een aangenaam temperatuur van 23/24 graden.

De praktijk bevindt zich op de begane grond en is daardoor ook goed toegankelijk voor mensen die minder makkelijk ter been zijn. Tevens is er een klantentoilet, en voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur aanwezig.

De praktijk bevindt zich in het “witte huis” aan de Admiraliteitslaan 400.

Vrouwvriendelijk massagetafel

Ik maak gebruik van een unieke  massagetafel met borstuitsparing. Door de borstuitsparing komt er namelijk geen druk op de borst tijdens de massage, men ligt platter op de tafel, de schouders minder rond, de onderrug minder hol. Hierdoor krijgt men een gevoel van ruimte, minder spanning in de onderrug en kan men vrijer ademen.

 

Om misverstanden te voorkomen, een aantal praktijkregels:

 • Ethiek en hygiëne is wat je van mij kan verwachten, ik verwacht van je dat je hier eveneens voor zorgt.
 • Houd er rekening mee dat ik bij een eerste behandeling een aantal vragen stel om inzicht te krijgen in jouw persoonlijk en medisch verleden.
 • In de massage zal de ontvanger zijn of haar ondergoed aanhouden, ikzelf masseer in makkelijk zittende kleding.
 • Het kan zo zijn dat er bij een bestaande aandoening of blessure eerst wordt doorverwezen naar een arts en pas bij diens goedkeuring kan er een behandeling plaatsvinden.
 • Graag vraag ik je om mij op de hoogte te stellen van medicijngebruik of het feit dat je onder behandeling bent van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, het kan dan voorkomen dat ik je vraag met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Er worden zonder jouw toestemming nooit persoonlijke en medische gegevens verstrekt aan derden.
 • Zet jouw mobiele telefoon uit tijdens de behandeling.
 • Wanneer je bent verhinderd gaarne 48 uur van tevoren aan te geven via mijn praktijknummer 0610173704 (Afmeldingen via sms of e-mail kan ik helaas niet accepteren).Een afspraak die niet tijdig geannuleerd wordt zal echter wel in rekening gebracht worden!

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Praktijk In Balans Totaal Praktijk In Balans Totaal, gevestigd aan Admiraliteitslaan 400 5224EM Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.inbalanstotaal.nl Admiraliteitslaan 400 5224EM Den Bosch 0610173704

Susana Romo Garcia is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk In Balans Totaal. Zij is te bereiken via info@inbalanstotaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk In Balans Totaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inbalanstotaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk In Balans Totaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk In Balans Totaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens: 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk In Balans Totaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Praktijk In Balans Totaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk In Balans Totaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inbalanstotaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk In Balans Totaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk In Balans Totaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@inbalanstotaal.nl. Praktijk In Balans Totaal heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard en
 • Digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord
 • Regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden, doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.