Slapeloosheid

Slapeloosheid is vaak een neveneffect van stress of zorgen, waardoor iemand helemaal niet of moeilijk kan slapen. Slaapgebrek kan ernstige langdurige gevolgen voor het lichaam hebben. Het kan een gewoonte worden en er moet iets aan worden gedaan, want het kan irritatie, bezorgdheid en zelfs depressie in de hand werken.

De hoeveelheid slaap die het lichaam nodig heeft is afhankelijk van leeftijd: baby’s hebben ongeveer zeventien uur per dag nodig, terwijl volwassenen er maar zeven of acht nodig hebben. Naast stress en zorgen zijn er nog enkele factoren die bijdragen aan slaaploosheid, waaronder fysieke gezondheidsproblemen die pijn of slechte ademhaling met zich meebrengen, omgevingsfactoren zoals temperatuur, buitenlawaai of een slecht matras of bed.

Jetlag na lange vluchten en aan leefstijl gerelateerde zaken als ‘s avonds laat eten en drinken, hebben ook invloed op slaappatronen.

Slapeloosheid wordt onderverdeeld in twee typen:

  • Primaire slapeloosheid heeft een onderliggende oorzaak die duidelijk is.
  • Secundaire slapeloosheid wordt veroorzaakt door geneesmiddelen of drugsgebruik.

Massage en homeopathie kunnen helpen bij voorbijgaande of kortstondige slapeloosheid door de natuurlijke slaap te bevorderen.

Voor chronische slapeloosheid kunnen geregelde behandelingen helpen de vermoeidheidscirkel te doorbreken die ontstaat door slaapgebrek.