Vergoeding

De behandelingen worden door de  meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullend pakket. Hoe jouw verzekeraar met vergoedingen voor homeopathie of alternatieve geneeswijzen consulten en behandelingen omgaat, is te vinden in jouw polisvoorwaarden. Afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering die jij heeft afgesloten worden mijn behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk jouw polis hierop na of vraag het na bij jouw zorgverzekeraar.

Het eigen risico van € 385,- van jouw zorgverzekeraar betreft alleen enkele zaken uit het basispakket en heeft dus geen betrekking op behandelingen die vallen onder jouw aanvullende verzekering. Dit betekent dus dat je voor een behandeling binnen mijn praktijk de eerste € 385,- niet zelf hoeft te betalen.

Op de volgende link een overzicht van zorgverzekeraars en de door hen vastgestelde vergoedingen voor natuurlijke behandelingen: Vergoeding zorgverzekeraars.

Praktijk In Balans totaal is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, de NVHK en bij Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg, de RBCZ. De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH en RBCZ voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure ( TCZ en SCAG) die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand is gekomen, maakt deel uit van het NVKH & RBCZ-kwaliteitsbeleid.

Na de behandeling ontvang je een digitale nota per email. Deze nota declareer je zelf bij de zorgverzekering, bij de meeste de meeste zorgverzekeringen kun je dit tegenwoordig eenvoudig online regelen.

Tarieven 2017 30 min 60 min 90 min
Consulten & behandelingen €45,-  €75.-  € 95,-
Telefonisch consult incl. versturen geneesmiddel € 30,-

Toeslag voor huisbezoek bij homeopathische consult/behandeling €15,-. Herhalingsrecepten zonder consulten opsturen €15,-.

Wanneer je bent verhinderd gaarne 48 uur van tevoren aan te geven via mijn praktijknummer 0610173704 (Afmeldingen via sms of e-mail kan ik helaas niet accepteren). Als er sprake is van overmacht (en er telefonisch contact is gezocht), kunnen we hier over in gesprek komen en de afspraak naar een andere datum verzetten. Bij niet tijdig afzeggen ben ik genoodzaakt de consultkosten in rekening te brengen.

“Binnen mijn praktijk, kwaliteit wordt gewaarborgd om aangesloten te kunnen blijven bij de beroepsvereniging.”

Registratie

  • NVKH-lidmaatschapnummer  07-1753
  • RCBZ licentie                               173076R
  • AGB-zorgverlenerscode          90-048491
  • AGB-praktijkscode                   90-57030
  • Kamer van koophandel            50258281