Op zoek naar de Balans

Soepel bewegen kan met alle delen van je lichaam. En het kan in alle delen van je lichaam. In mijn praktijk probeer ik mensen te ondersteunen met het zoeken naar een goede balans. Klassieke homeopathie, massage en TCG zijn uitstekende therapieën die dit doel ondersteunen. Een balans neigt naar stilstand zou je denken, toch is dat in een levend organisme niet het geval. Er is continu sprake van beweging. Fysiologische processen, stofwisseling, hormonale processen, enzovoorts.

Hoewel we in eerste instantie bij soepel bewegen denken aan het fysieke bewegen, kijk ik als therapeute ook naar andere bewegingen in en rondom het lichaam. In hoeverre is het lichaam in staat soepel te bewegen? Dat hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld je conditie, je lenigheid, je energie, het tijdstip van de dag, de tijdsduur, je ervaring, je zelfvertrouwen, je omgeving en zo kunnen we nog wel even doorgaan met factoren te bedenken, die van invloed kunnen zijn op de soepelheid van je bewegingen.

Het is ook mogelijk ‘soepel bewegen’ door te trekken naar andere niveaus van je menszijn. Dan beschouwen we naast het fysieke bewegen ook de mentale weerbaarheid, met o.a. de fantasie, creativiteit, flexibiliteit in je denken enzovoorts. Voor emotionele soepele bewegingen kun je denken aan het vermogen van meevoelen, inleven, een evenwicht vinden bij emotionele belastende situaties, variaties in je gevoel herkennen en toestand en er mee om te kunnen gaan. Wanneer je open staat voor spiritualiteit kun je ook daar soepelheid van bewegen ontdekken. Juist het besef dat een menselijk wezen ook een spiritueel wezen is, vraagt om beweging. Beweging van een diep innerlijk zelfbewustzijn naar een hoger bewustzijn en zo ook weer terug.

Trainen en soepel bewegen hebben het grootste rendement wanneer men langere tijd serieus consequent kiest voor de waardevolle prikkels. Wanneer we met betrekking tot het soepel bewegen enkel kijken naar de beweging van ons lichaam, dan komen we met horten en stoten krakend en ziek tot stilstand. We worden lichamelijk chronisch ziek, mentaal zijn we niet opgewassen tegen de weerstanden waarmee we bij tijd en wijle ook te maken krijgen. Zo kan ook een gevoelsarme ontwikkeling leiden tot een verharding binnen je eigen leefsituatie, maar ook in groter verband. De verleiding veel te bewegen leidt niet altijd tot een duurzame en gezonde soepele beweging. De kwaliteit van beweging, waarbij beweging van lijf, voelen, denken, willen en spiritualiteit op elkaar zijn afgestemd, samen gaan of ieder op zijn beurt aan bod komen, is een voorwaarde tot een blijvende ritmische soepele beweging = In Balans Totaal.