Rugpijn massage

Rugpijn is in de westerse wereld een van de meest voorkomende aandoeningen. Schattingen laten zien dat wel tachtig tot negentig procent van de mensen ooit in zijn leven met rugpijn te maken krijgt.

Alhoewel rugpijn iets alledaags is, bestaan er veel soorten rugpijn. Denk onder meer aan: acuut versus chronisch, rugpijn met en zonder aantoonbare oorzaak, ‘behandelbare’ rugpijn en ‘onbehandelbare’ enzovoort. Tussen deze verschillende indelingen is ook nog eens overlap mogelijk. Dus rugpijn is helemaal niet zo doorzichtig als je misschien zou vermoeden.

Mogelijke oorzaken

  • Slijtage en roken: verouderingsverschijnselen zoals slijtage zijn heel natuurlijk en zullen bij ons allemaal optreden. In welke mate? Dat wordt – zover we nu weten – grotendeels bepaald door erfelijkheid en aanleg. Slijtage kan ook in de hand gewerkt worden door bijvoorbeeld zwaar lichamelijke arbeid. Maar komt minder voor dan we tot nu toe dachten. Wel is bekend dat roken heel slecht is voor onze tussenwervelschijven, die drogen daarvan uit waardoor ze aan veerkracht verliezen. Dat kan pijn geven.
  • Houding of stress: naast slijtage kennen we acute rugklachten, die je schijnbaar vanuit het niets overvallen. Spit is wellicht de beruchtste kwaal van allemaal. Het gaat hierbij om pijn die ‘ineens’ in de onderrug schiet. Reguliere artsen denken dat de oorzaak gezocht moet worden in een eenzijdige spierverkramping van de lange rugspieren. Maar manueel therapeuten en osteopaten signaleren dat spit vaak ook optreedt na een periode van stress of vanwege een verkeerde houding waarvan je je meestal niet bewust bent.
  • Verkeerde beweging: acute rugpijn die uitstraalt naar het been, kan kenmerkend zijn voor hernia. In dat geval kan door een verkeerde beweging een tussenwervelschijf iets gaan uitstulpen, die uitstulping drukt vervolgens op de zenuwbanen die langs de wervelkolom lopen en dat doet pijn. Een hernia ontstaat zelden uit één verkeerde beweging: meestal ontwikkelt de pijn zich binnen enkele dagen en is een uitlokkend moment niet aan te geven. Een schrale troost: bij zeventig tot tachtig procent van de mensen verdwijnt die hernia spontaan.
  • Overgewicht: mensen met overgewicht hebben meer kans op rugpijn. Al valt iemand met overgewicht maar één kilo af: het helpt al om de kans op rugpijn te verlagen. Bij vrouwen kunnen zware borsten ook tot rugpijn leiden en rugversterkende oefeningen kunnen hierbij gunstig zijn. Rugpijn kan soms een reden zijn voor een borstverkleining.
  • Duidelijke oorzaken: rugpijn kent lang niet altijd een duidelijke oorzaak (zie hieronder). Maar soms is er wel een duidelijke medische oorzaak te vinden zoals een ontsteking aan een wervel of tussenwervelschijf. Ook reuma en andere reumatische aandoeningen, zoals de ziekte van Bechterew, kunnen rugpijn opleveren.
  • Onbekend: lage rugpijn komt niet alleen het meest voor, maar is soms ook lastig te behandelen. Dat komt omdat artsen soms geen duidelijke oorzaak voor de pijn kunnen vinden. En dus blijven mensen vaak (heel) lang aanmodderen. Lage rugpijn wordt vaak in verband gebracht met psychische kwalen (stress), verkeerde houding, menstruatie etc.

Slim Tillen

Het is verstandig om de rug niet verkeerd te belasten. De rug is een sterke constructie, vooral als de rugspieren goed ontwikkeld zijn. De een heeft een sterkere rug dan de ander. Bij het tillen kun je het beste zo te werk gaan: buig door de knieën en houd de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam. Mannen kunnen wat zwaarder tillen dan vrouwen. Iemand die niet gewend is om te tillen, kan beter niet opeens iets zwaars optillen. Vaak kan iets zwaars in lichtere porties worden verdeeld of kan iets op een karretje worden vervoerd. Til nooit iets dat eigenlijk te zwaar is.

Misverstand over rugpijn

Over rugpijn bestaan enkele hardnekkige misverstanden. Veel mensen denken dat rugpijn altijd op ernstige schade aan de rug wijst, maar dat is niet zo. Verder hebben mensen het idee dat ze bewegingen moeten vermijden totdat de pijn is verdwenen. Ook dat is een misverstand: rust werkt zelfs averechts. Uit onderzoek blijkt dat door actief te blijven de klachten sneller verdwijnen. Veel mensen passen hun leven op een verkeerde manier aan de rugpijn aan, vermijden activiteit en beweging. Daarmee kunnen ze, onbedoeld, hun rugpijn in stand houden. De beste aanpak van rugpijn is zoveel mogelijk actief te blijven en op een normale manier te blijven bewegen.

Massage tegen rugpijn

Heel veel mensen hebben een ‘zeurende’ rugpijn die maar niet over wil gaan. De oplossing zit echter niet in een pijnstiller of ontstekingsremmers. Massage echter is dermate effectief, dat een derde van de patiënten zegt dat de pijn na tien weken behandeling geheel verdwijnt of zeer sterk afneemt. Wetenschappers gaan ervan uit dat ontspanningsmassage of een ‘structurele massage’ (een therapeutische massage met als doel het hele lichaam weer in balans te brengen) even effectief is als andere niet-farmacologische therapieën, zoals acupunctuur, lichaamsbeweging en yoga.

Afhankelijk van de ernst van de rugpijn kan het nodig zijn om diverse massagebehandelingen te ondergaan voordat u duurzame verlichting van uw ruppijn ervaart. We kunnen samen stellen de juiste frequentie van de behandeling afgestemd op uw gesteldheid.

Wil je meer informatie over deze behandeling? Neem dan gerust contact met mij op.

Zie ook: