Visie

Ik werk vanuit de holistische visie, dit geeft een goed beeld van hoe ik mensen zie en met mensen wil werken. Het kan de sleutel zijn tot een vraagstuk of de oplossing voor elke puzzel.

Vanuit de holistische visie zijn lichaam, geest en ziel aan elkaar gekoppeld. Zij zijn een eenheid van fysieke, mentale, emotionele, intuïtieve en spirituele aspecten. Al deze gebieden staan met elkaar in verbinding. Volgens deze visie zijn lichaam en geest twee bestaansvormen die elkaar niet alleen raken, maar die in wezen hetzelfde uitdrukken. Hetzelfde betekent dat ons lichaam is een spiegel van wat er binnen zich afspeelt en andersom.

Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf, een bron van zelfkennis voor de goede verstaander. Volgens mij zijn lichamelijke klachten dan ook geen toevallige gebreken van een kapot apparaat. Ziekte drukt meer uit dan alleen een materiële storing. Er zit een betekenis achter, een analoog verband met ons innerlijk leven.

Een symptoom bewust te voelen en te beluisteren. Welke rol speelt het in ons leven? Waarin belemmert het ons? Waartoe nodigt het ons uit, welke raad tracht het ons te geven? Een klacht vraagt om aandacht. Slechts één persoon kan ontdekken wat zijn lichaam hem te zeggen heeft en dat ben je zelf. Maar mensen staan sterker als ze af en toe een beroep kunnen doen op hun medemens om samen door middel van reflectie en feedback blinde vlekken zichtbaarder te maken. In dat proces kunnen natuurgeneeswijzen en coaching een belangrijke rol spelen.

Lees ook: