Klassieke homeopathie

Hier kun je verder lezen hoe ik te werk ga.

In het eerste consult verzamel ik drie soorten gegevens.

  • Symptomen die direct met de klacht of de ziekte te maken hebben
  • Symptomen die typisch zijn voor jouw reactie op de klacht of ziekte (het unieke), bijvoorbeeld waardoor wordt de klacht beter of juist erger? wanneer is de klacht begonnen? waren er in die periode bijzondere gebeurtenissen? hoe was jouw reactie hierop?
  • Persoonlijke kenmerken die niet direct verband met de klacht houden, bijvoorbeeld eerder doorgemaakte ziekten, ziekten in de familie, uw concentratie en geheugen, de werking van uw lichaam; uw reactie op warm/koud, klimaat, weertype, bioritme, slapen (en dromen) en transpiratie hormonale cyclus, voorkeur en afkeer van bepaalde voedingsmiddelen.

Uit deze gegevens analyseer ik een homeopathisch beeld dat past bij jouw klacht en bij jou als persoon. Op basis van dit beeld en toetsing aan de homeopathische literatuur, persoonlijke werkervaring en intuïtie, kies ik een homeopathisch geneesmiddel dat het meest gelijkend is op jouw beeld. Met homeopathie is veel mogelijk, maar ook homeopathie kent haar beperkingen. Er is tijd nodig voor het verdwijnen van de klachten, voor een duurzame verbetering of genezing. Deze tijdsspanne is afhankelijk van de aard van de klacht en hoe lang deze al bestaat.

Het eerste gesprek duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Soms krijgt je na dit eerste gesprek gelijk het middel mee, in andere gevallen werk ik ons gesprek nog nader uit en stuur ik het binnen een paar dagen het middel op.

Het vervolgconsult is 4 tot 6 weken na het vorige consult. Bij acute klachten is dat uiteraard eerder.

In dit consult staat jouw reactie op het middel centraal; wat is verbeterd, wat is verslechterd, welke nieuwe symptomen zijn naar voren gekomen? Bij het tweede gesprek blijkt of we met het middel op de goede weg zijn, of dat er een ander middel beter passend is. Vaak zijn er meerdere middelen na elkaar nodig om volledige genezing tot stand te brengen.

Homeopatische geneesmiddelen welke worden verstrekt naar aanleiding van een
consult zijn bij de prijs inbegrepen. Ik adviseer celzouten (mineralen) in te nemen als ondersteuning tijdens de behandeling, deze moet je zelf aanschaffen.

De celzouten (mineralen) kunnen naast de homeopathische geneesmiddelen worden toegepast. Ze vormen geen belemmering voor de behandeling omdat er alleen lichaamseigen mineralen worden gebruikt. Er is hierbij sprake van ondersteuning en activering. Homeopathische middelen geven een prikkel en zetten aan tot een reactie, maar om te kunnen reageren, moet het lichaam over voldoende mineralen beschikken, en moeten deze ook in de cel opgenomen kunnen worden. De celzouten ondersteunen deze processen van het lichaam, zij creëren de mogelijkheid.

Heb je interesse in een homeopathische behandeling? of heb je vragen over? Neem gerust contact op.