Kinesiologie

Wat is Kinesiologie?

Kinesiologie, letterlijk ‘De leer van de beweging’, is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld.

George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor, ontdekte bij toeval de verbanden tussen bepaalde spieren, het meridiaansysteem en de organen. Na meer dan 40 jaren aan onderzoek en ervaring is kinesiologie uitgegroeid tot een natuurlijk en bijzonder effectief systeem, waarmee onze gezondheid op een positieve manier beïnvloed en ondersteund kan worden.

Het unieke van kinesiologie is, dat er gewerkt wordt met de spiertest. De spanning van onze spieren geeft aan hoe het met ons energiesysteem gesteld is. Zo is elke spier verbonden met een energiebaan, ook wel meridiaan genoemd. Door middel van het uitvoeren van spiertesten wordt de spierspanning van de betreffende spier getest, en daardoor ook de energiedoorstroming in de bijbehorende meridiaan.
Na vaststelling van een onbalans kan deze door middel van correctietechnieken worden hersteld.

De spiertest is dus een methode om onbalansen op te sporen en die vervolgens door diverse, zeer effectieve correctietechnieken te herstellen.

Binnen de kinesiologie wordt gewerkt vanuit een holistische visie, d.w.z. dat de mens centraal staat en als eenheid gezien wordt, waarbij lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Stress getest

Bij de spiertesten wordt een arm of been van de cliënt in een zodanige uitgangspositie gebracht waardoor één bepaalde spier wordt geïsoleerd. De tester oefent daarop een zachte druk uit om te kijken of de spier voldoende energie heeft om die te weerstaan. Wanneer de spier deze zachte druk niet kan weerstaan wordt de test ‘zwak’ genoemd en is er sprake van een onbalans. De reden daarvoor kan in allerlei vormen van stress liggen en stress kost energie. Binnen de kinesiologie wordt het begrip stress zeer ruim opgevat en onderverdeeld in 3 groepen:

  • mechanische stress: lichamelijke problemen als gevolg van (sport)blessures, gewrichtsslijtage, orgaanproblemen en dergelijke
  • chemische stress: gelegen op het gebied van voeding, zoals allergieën, verkeerd of eenzijdig eten, maar ook het gebruik van medicijnen, milieuvervuiling en electrosmog
  • emotionele stress: de meest bekende vorm, die te maken heeft met problemen op het werk, in de relatiesfeer, angsten, verdriet en boosheid

Hoe werkt de kinesioloog?

De kinesioloog kan zijn cliënt via de spiertesten inzicht geven in de oorzaak van zijn klachten. De testen vormen de puzzelstukjes die uiteindelijk met elkaar een beeld vormen van het hoe en waarom van de klacht. Er worden relaties gelegd met stress uit het heden, maar ook uit het verleden omdat het lichaam negatieve ervaringen lang kan vasthouden. Als het plaatje zo compleet als mogelijk is, test de kinesioloog, wederom door middel van spiertesten, uit wat de beste manier is om deze cliënt weer in balans te brengen en hoe zijn zelfgenezend vermogen het beste kan worden gestimuleerd. Want de eerste stap op weg naar genezing is inzicht in de oorzaak van de klachten.

Voor wie is kinesiologie geschikt?

Kinesiologie is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van zijn lichamelijke klachten of geestelijk onbalans. Een herstelde balans maakt dat iemand zich al beter voelt ook al is hij medisch gezien nog ziek. Iemand met suikerziekte kan niet genezen worden door een kinesioloog, maar wel geholpen worden om zich, ondanks zijn ziekte, beter en energieker te voelen. Bij kinderen kunnen door middel van kinesiologie heel goed voedsel-overgevoeligheden worden opgespoord.

Dit is de kracht van kinesiologie: het bewustwordingsproces.

kinesiologie2

Artikel verschenen in “Happinez” no. 2, december 2003

Tekst Lilian Beeks-Vergroesen