Chinese Tuina Massage

Tuina betekent letterlijk duwen (Tui) en grijpen (Na) oftewel AnMo (duwen/grijpen). De Tuina is een manuele behandelwijze welke zijn oorsprong vindt in China en al circa 4000 jaar wordt beoefend.

Bij Tuina wordt middels het uitvoeren van diverse ‘duw’- en ‘grijp’-technieken het lichaam dusdanig gemanipuleerd dat klachten afnemen en zelfs kunnen verdwijnen. Ook bij Tuina wordt er gewerkt volgens de Chinese gedachtegang, dat ziekte ontstaat als gevolg van een disbalans tussen Yin en Yang. Doel bij een Tuinabehandeling is dan ook deze balans te herstellen c.q. te waarborgen. Door de Qi en Xue-stroom te optimaliseren, en daarmee gelijktijdig de onderliggende energieproblemen aan te pakken, zodat Qi en Xue ongehinderd kunnen stromen, de meridianen en organen worden geharmoniseerd en gereguleerd, wordt het ontstaan van ziekte tegengegaan, zowel lichamelijk als geestelijk.
Tuina kan daarom ook preventief worden ingezet, hoe beter de Qi en Xue-stroom namelijk is, en hoe beter dus het evenwicht tussen Yin en Yang gehandhaafd wordt, des te minder kans op het ontstaan van disbalansen.

Wat is het effect van Tuina?

Tuina is een holistische behandeling. Lichaam en geest worden allebei behandeld, omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tuina gaat uit van het principe dat alles energie is. Energie in allerlei vormen. Het stroomt bijvoorbeeld door uw lichaam als gedachten, als bloed en het stroomt ook door uw weefsels, door de meridianen. Als de energiestroom ergens geblokkeerd is, ontstaan er lichamelijke en/of geestelijke klachten. Tuina massage laat je energie weer stromen. Door een behandeling voel je  ontspannend en vol energie.

Naast genezend kan het ook preventief toegepast worden, zonder enige bijwerkingen. Het houdt je energiehuishouding op peil en in balans. Als Qi (energie) in harmonie stroomt, dan zijn er geen klachten. Tuina heeft een positief effect op jouw immuunsysteem, zodat beginnende ziektes tegengegaan worden.

Behandeling

Bij Tuina wordt net als bij acupunctuur gewerkt met de meridianen en acupunctuurpunten. Tuina is voor iedereen geschikt, van jong tot oud. Verder is Tuina ideaal om in te zetten bij mensen die wel behandeld willen worden volgens de Chinese geneeswijzen, maar bang zijn voor naalden.

tui-na3-horz